Expert Teambuilding

  2014


Proceduri in curs de derulare

Proceduri finalizate

Program Anual Achizitii Publice

        Sursa 1+2 - Transferuri de la bugetul de stat pentru intretinere + Venituri proprii.

                            Programul aprobat de CNADNR cu nr.194/18.04.2014.

        Sursa 4+7 - Transferuri de la bugetul statului pentru reparatii capitale

                         - Transferuri de la bugetul statului pentru cheltuieli de investitii

                            Programul aprobat de CNADNR cu nr.26/1442/27.02.2014

         Sursa 8 - Venituri proprii (conform Listei de investitii aprobata)

                         Programul aprobat de CNADNR cu nr.26/12237/31.03.2014.