Expert Teambuilding

  Anunturi Publice

   
Anunt public privind dezbaterea publica C.N.A.D.N.R S.A - D.R.D.P BUCURESTI: Evacuare ape pluviale in comuna Tartaresti, pe DN 7, km 22+500 - km 31+300Anunt public privind dezbaterea publica C.N.A.D.N.R S.A - D.R.D.P BUCURESTI : Pod pe DN 10, KM 46+471 peste Basca la CislauAnunt nr. 12/17261/01.06.20161.    19.10.2012 - Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov, km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250; Desfiintare poduri: km 17+861 - Titesti, km 22+983 - Stalpeni, km 30+175 - Mihaesti, km 40+040 - Schitu Golesti.2.    25.09.2013 -RELUARE - ANUNT -  Valorificarea prin vanzare a masei lemnoase pe picior, situate in zona drumurilor nationale din administrarea DRDP Bucuresti - Loturi 1-5 - Licitatie cu strigare - Etapa de preselectie in data de 27.09.2013, ora 9:00 depunere documente, ora 10:00 deschiderea ofertelor - Etapa de ofertare financiara in data de 03.10.2013, ora 9:00 depunere documente, ora 10:00 deschiderea ofertelor.3. Deszapezire 2013-2014:        - SDN Alexandria (partea1, partea2, partea3)        - SDN Ploiesti (partea1, partea2, partea3)          - SDN Buzau   - SDN Pitesti  - SDN Targoviste 4.  19.08.2014 - ANUNT -Valorificarea prin vanzare a masei lemnoase pe picior, situate in aliniamentul drumurilor nationale din administrarea DRDP Bucuresti - Loturi 1-5 - DOCUMENTATIE ( partea-1, partea-2 ) -Licitatie cu strigare - Etapa de preselectie in data de 10.09.2014, ora 9:00 depunere documente, ora 10:00 deschiderea ofertelor - Etapa de ofertare financiara in data de 19.09.2014, ora 9:00 depunere documente, ora 10:00 deschiderea ofertelor. - Clarificare1 5. 01.09.2014 Anunt in conformitate cu Ordinul nr. 1.044 din 27 octombrie 2005, pentru aprobarea Procedurii privind consulatarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor, pentru implementarea proiectului aferent obiectivului de investitii "Largire la 4 benzi DN 7 Baldana-Titu Km 30+950 - Km 52+350" in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor . Anunt 6. 26.09.2014- Anunt public in conformitate cu HG nr. 1076/2004 in vederea obtinerii avizului de mediu necesar implementarii proiectului aferent obiectivului de investitii "Pod pe raul Dambovitei pe DN 73 km 78+519 (Podul Dambovitei)- Anunt  7. 19.11.2014 - Anunt public privind dezbaterea publica, etapa din procedura de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul: "Pod pe raul Dambovitei pe DN 73 km 78+819 (Podul Dambovitei)" - Anunt  8. 27.11.2015 - D.R.D.P. Bucuresti scoate la concurs posturi conform - Anunt 9. 04.12.2015 - Referitor la anuntul din 27.11.2015 - Anunt 10. 10.12.2015 - Concurs Post resurse umane - ANUNT 11. 28.12.2015 - ANUNT PUBLIC privind Dezbaterea publica                           C.N.A.D.N.R. S.A. - D.R.D.P. Bucuresti      Referitor: Depunere solicitare de emitere a Acordului de mediu pentru obiectivul:     "Consolidare si refacere parte carosabila pe DN 10, km 29+076 - km 29+343"      - contract nr.79/14.07.2015 - servicii de proiectare - Faza PT+DE+DTAC. 12. 30.12.2015 - ANUNT PUBLIC  privind Decizia referitoare la Dezbaterea publica                           anuntata in data de  28.12.2015  13. 25.05.2016 - ANUNT PUBLIC privind Dezbaterea Publica referitoare la              "Consolidare si refacere drum, inclusiv podet pe DN 10, km 83+130"                            e-mail_1, e-mail_2  14. 02.06.2016 - ANUNT PUBLIC privind Dezbaterea Publica referitoare la              "Consolidare si refacere drum, inclusiv podet pe DN 10, km 83+130" 

15. 29.07.2016 - Posturi scoase la concurs:   
      >1 Anunt nr.12/81285/28.07.2016 - concurs 1 post contabil SDN Bucuresti Sud.   
      >2 Anunt nr.12/81286/28.07.2016 - concurs 2 posturi economistl SDN Bucuresti Sud.   
      >3 Anunt nr.12/81289/28.07.2016 - concurs 1 post inginer - Biroul Pregatire Derulare Achizitii Directe si Monitorizare.   
      >4 Anunt nr.12/81287/28.07.2016 - concurs 1 post inginer topo-geodez - Serviciul Proiectare.   
      >5 Anunt nr.12/81291/28.07.2016 - concurs 1 post ing.District CIC Lehliu, 1 post ing.District CIC Snagov.  
      >6 Anunt nr.12/81292/28.07.2016 - concurs 1 post ing. SDN Bucuresti Nord- Siguranta Circulatiei.   
      >7 Anunt nr.12/81290/28.07.2016 - concurs 1 post consilier juridic, Serviciul Juridic.   
      >8 Anunt nr.12/81289/28.07.2016 - concurs 1 post consilier juridic, Achizitii Publice  si Asigurarea Transparentei.   
      >9 Anunt nr.12/81293/28.07.2016 - concurs 1 post deservent utilaje multifunctionale- SDN Bucuresti Sud, 1 post deservent utilaje multifunctionale SDN Targoviste.

16. 03.08.2016 - Posturi scoase la concurs:   
      >1 Anunt nr. 12/81305/03.08.2016 - concurs 1 post consilier juridic, Biroul Pregatire Derulare Achizitii Directe si Monitorizare  
      >2 Anunt nr. 12/81306/03.08.2016 - concurs 1 post sef district in cadrul SDN Pitesti - District Calinesti, cu CIM pe perioada determinata   

17. 08.08.2016 - Proces Verbal nr.12/81320/08.08.2016, privind selectia dosarelor pentru posturile de economist si contabil la SDN Bucuresti Sud.  

18. 16.08.2016 - Rezultatele examenului pentru ocuparea postului de contabil la SDN Bucuresti Sud.
                         - Rezultatele examenului pentru ocuparea postului de economist la SDN Bucuresti Sud.
                         - Rezultatele examenului pentru ocuparea postului de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic.
                         - Rezultatele examenului pentru ocuparea postului de inginer la SDN Bucuresti Nord-Compartiment Siguranta Circulatiei.

19. 30.08.2016 - Anunt public privind luarea deciziei de incadrare C.N.A.D.N.R. S.A -D.R.D.P. BUCURESTI
 
20.  01.09.2016 - Anunturi Publice:
                 1. Anunt scoatere la concurs 1 post de consilier juridic - Serviciul Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei. - Conditii participare-Tematica-Bibliografie
                 2. Anunt scoatere la concurs 1 post de inginer in cadrul Biroului Pregatire, Derulare Achizitii Directe si Monitorizare. - Conditii participare-Tematica-Bibliografie
                 3. Anunt scoatere la concurs 1 post consilier juridic in cadrul Biroului Pregatire, Derulare Achizitii Directe si Monitorizare. - Conditii participare-Tematica-Bibliografie
                 4. Anunt scoatere la concurs 1 post inginer Sectia Autostrazi - District CIC Snagov. - Conditii participare-Tematica-Bibliografie


21.  07.09.2016 - REZULTATELE FINALE la examenele sustinute pentru urmatoarele posturi:
             - SIMILEA IONUT - Admis pentru postul de inginer in cadrul Sectiei de Autostrazi
             - MAZILU ION -
Admis pentru postul de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic - DRDP Bucuresti
             - AMUZA DANUT -
Admis pentru postul de deservent utilaje in cadrul SDN Targoviste
             - BATRANEANU CEZAR STEFAN -
Admis pentru postul de inginer in cadrul Compartimentului Siguranta Circulatiei - SDN Buc. Sud
              - VULPE MIHAELA IRINA -
Admis pentru postul de economist in cadrul Compartimentului Contabilitate - SDN Buc. Sud
              - LENGHEN DANIEL -
Admis pentru postul de economist in cadrul Compartimentului Contabilitate - SDN Buc. Sud
              - LICA IOANA -
Admis pentru postul de contabil in cadrul Compartimentului Contabilitate - SDN Buc. Sud
              - MACINIC CORNEL - Admis pentru postul de inginer in cadrul 
Serviciului Proiectare - DRDP Bucuresti


22.  14.09.2016 - Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea a 1 post de inginer la Sectia de Autostrazi - District CIC Snagov.

23. 20.09.2016 - Posturi scoase la concurs:
 1. Anunt nr. 12/81470/16.09.2016 - 2 posturi controlor trafic/casier taxare in cadrul ACI Zimnicea- Anunt nr 12/81504/23.09.2016- Modificare data de sustinere a concursului
 2. Anunt nr. 12/81469/16.09.2016 - 1 post inginer in cadrul Serviciului Mentenanta si Plan
 3. Anunt nr. 12/81468/16.09.2016 - 1 post inspector in gestiune economica in cadrul Compartimentului CFG
 4. Anunt nr. 12/81467/16.09.2016 - 1 post sofer in cadrul SDN Alexandria - District Piatra
 5. Anunt nr. 12/81477/16.09.2016 - 1 post sofer in cadrul SDN Bucuresti Nord - District Sinesti
 6. Anunt nr. 12/81476/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul SDN Bucuresti Nord - District Tancabesti
 7. Anunt nr. 12/81474/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul SDN Bucuresti Sud - District Remus
 8. Anunt nr. 12/81475/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul SDN Bucuresti Sud - District Bucsani
 9. Anunt nr. 12/81462/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor si 2 posturi deservent utilaje in cadrul Sectiei Autostrazi - District CIC Snagov
 10. Anunt nr. 12/81463/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat mecanizare (electrician) si 1 post deservent utilaje in cadrul Sectiei Autostrazi - District CIC Ciorogarla
 11. Anunt nr. 12/81464/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul Sectiei Autostrazi - District Branesti
 12. Anunt nr. 12/81465/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor si 1 post calificat mecanizare in cadrul Sectiei Autostrazi - District CIC Cateasca
 13. Anunt nr. 12/81466/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul SDN Buzau - District Pogoanele
 14. Anunt nr. 12/81471/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat mecanizare in cadrul SDN Pitesti - District POD Dambovita
 15. Anunt nr. 12/81472/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul SDN Pitesti - District Pitesti Sud
 16. Anunt nr. 12/81461/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul SDN Ploiesti - District Sinaia
 17. Anunt nr. 12/81473/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul SDN Targoviste - District Moroieni
 18. Anunt nr. 12/81460/16.09.2016 - 1 post muncitor calificat constructor in cadrul SDN Ploiesti - District Campina

24. Proces verbal incheiat la finalizarea lucrarilor scrise la concursul pentru ocuparea postului de inginer in cadrul Sectiei Autostrazi - District CIC Snagov

25. Posturi scoase la concurs:
 1. Anunt nr. 12/81487/20.09.2016 - 1 post Sef Sector in cadrul SDN Ploiesti pe perioada nedeterminata
 2. Anunt nr. 12/81484/20.09.2016 - 1 post deservent utilaje in cadrul Sectiei Autostrazi - Punct de sprijin Barcanesti

26. Raport de validare a rezultatelor finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul DRDP Bucuresti-Sectia Autostrazi- District CIC Snagov


27. Post scos la concurs : Anunt nr. 12/81494/22.09.2016 - Deservent utilaje multifunctionale in cadrul SDN Bucuresti Sud- District Jilava cu contract de munca pe durata nedeterminata 
                                                                                         
 - Tematica si bibliografia

28. Proces verbal incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul pentru ocuparea  a 1 post de consilier juridic in cadrul DRDP Bucuresti- Biroul Pregatire Derulare Achizitii Directe si Monitorizare nr 12/81493/21.09.2016

29. Anunt nr 12/81500/23.09.2016 pentru scoaterea la concurs1 post de consilier juridic- Biroul Pregatire Derulare Achizitii Directe si Monitorizare

30. Anunt nr 12/81501/23.09.2016 pentru scoaterea la concurs1 post de consilier juridic- Serviciul Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei

31. Anunt nr 12/81502/23.09.2016 pentru scoaterea la concurs1 post de inginer- Biroul Pregatire Derulare Achizitii Directe si Monitorizare.

32. 28.09.2016 - Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru concursul organizat in data de 05.10.2016 pentru ocuparea posturilor de muncitori din cadrul Sectiei de Autostrazi.

33. 28.09.2016 - Rezultatele etapei de selectie a dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

       1. - doua posturi de controlor trafic / casier taxare la ACI Zimnicea.

        2. - unui post de Inspector economist in gestiune economica la Compartimentul CFG.

        3. -  unui post de inginer la Serviciul Mentenanta si Plan.

        4. - unui post de sef sector la SDN Ploiesti.

        5. - unui post de muncitor calificat constructor la SDN Ploiesti - District Campina.

         6. - unui post de muncitor calificat constructor laSDN Bucuresti Nord - District Tancabesti.

         7. - unui post de sofer la SDN Bucuresti Nord - District Sinesti.

          8. - unui post de muncitor calificat mecanizare la SDN Pitesti - District Pod Dambovita si un post calificat constructor - District Pitesti Sud.

          9. - unui post de muncitor calificat constructor la SDN Targoviste - District Moroieni.

 

34. Posturi scoase la concurs:

Anunt nr.12-81600-14.10.16- 1 post de economist DRDPB Serviciul Financiar si CFP

Anunt nr. 12-81604-17.10.16- 1 post muncitor calificat constructor SDN Ploiesti- District Sinaia

Anunt nr. 12-81616-17.10.16- 1 post sef sector SDN Targoviste

Anunt nr.12- 81606-17.10.16- 1 post muncitor calificat constructii Sectia Autostrazi - District Branesti

Anunt nr.12-81603-17.10.16- 1 post sef atelier DRDPB - Atelierul mecanic

Anunt nr.12-81605-17.10.16- 1 post inginer SDN Bucuresti Nord- Tehnic

Anunt nr.12-81607-17.10.16- 1 post de sofer DRDPB - Serviciul mecanizare

Anunt nr.12-81608-17.10.16- 3 posturi de muncitor calificat mecanizare(deservent utilaj operare si intretinere cilindru tambur lis) DRDPB - Atelierul mecanic

Anunt nr.12-81609-17.10.16- 1post muncitor calificat mecanizare (deservent utilaj operare si intretinere reciclator la rece) DRDPB - Atelierul Mecanic

Anunt nr.12-81610-17.10.16- 1 post muncitor calificat mecanizare(deservent utilaj operare si intretinere freza asfalt) DRDPB- Atelierul mecanic

 Anunt nr.12-81611-17.10.16- 1 post muncitor calificat mecanizare(deservent utilaj operare si intretinere multipneu) DRDPB - Atelierul mecanic

Anunt nr.12-81612-17.10.16- 1 post deservent utilaje multifunctionale SDN Bucuresti Sud - District Jilava

Anunt nr.12-81613-17.10.16- 2 posturi de inginer DRDPB Departamentul Investitii

Anunt nr.12-81614-17.10.16- 1 post muncitor calificat constructii SDN Bucuresti Sud - District Remus

Anunt nr.12-81615-17.10.16- 1 post de sofer SDN Alexandria - District Piatra

Anunt nr.12-81619-17.10.16- 1 post de sofer SDN Alexandria - District Turnu Magurele

Anunt nr.12-81620-17.10.16- 1 post muncitor calificat constructii SDN Bucuresti Sud - District Bucsani

 

 35. Post scos la concurs:

Anunt nr.12-81624-18.10.2016- 1 post specialist relatii sociale, in cadrul Serviciului Roviniete si ACI.

 

36. Rezultate anunturi:

Rezultat anunt nr. 12-81392-01-09-2016-

Rezultat anunt nr. 12-81460-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81462-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81462-16-09-2016--

Rezultat anunt nr. 12-81463-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81463-16-09-2016-

Rezultat anunt nr. 12-81465-16.09.2016--

Rezultat anunt nr. 12-81465-16-09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81466-19.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81468-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81469-20.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81470-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81471-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81472-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81476-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81477-16.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81484-20.09.2016-

Rezultat anunt nr. 12-81487-16.09.2016-


37. Rezultate:

Rezultatele etapei de selectie a dosarelorpentru anunt nr. 12- 81603 -17-10-2016 Erata: Concursul va avea loc in data de 27.10.2016

Rezultate scoatere la concurs 1 post specialist relatii sociale - Serv. Roviniete si ACI

Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru anunt nr.  12-81606  -17-10-2016

Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru anunt nr.  12-81605  -17-10-2016

Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru anunt nr. 12-81613 -17-10-2016

Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru anunt nr. 12-81610 -17-10-2016 Erata: Concursul va avea loc in data de 27.10.2016

Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru anunt nr.  12-81609 -17-10-2016 Erata: Concursul va avea loc in data de 27.10.2016

Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru anunt nr.  12-81608  -17-10-2016 Erata: Concursul va avea loc in data de 27.10.2016

Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru anunt nr.  12-81607 -17-10-2016  Erata: Concursul va avea loc in data de 27.10.2016

Erata: Concursul va avea loc in data de 27.10.2016

38. Rezultatele etapei de selectie a dosarelor pentru anunt nr. 12-81600-14-10-2016

39. Procesul verbal la finalizarea probei scrise pentru anuntul nr. 12/81600/14.10.2016

38. Posturi scoase la concurs:

Anunt nr 12/115890/08.11.2016 - economist in cadrul SDN Alexandria

Anunt nr 12/115891/08.11.2016 - consilier juridic in cadrul DRDP B Serv Juridic

Anunt nr 12/115892/08.11.2016 - subinginer in cadrul SDN Alexandria

Anunt nr 12/115893/08.11.2016 - muncitor calificat constructor in cadrul SDN Targoviste

Anunt nr 12/115894/08.11.2016 - consilier juridic in cadrul DRDP Bucuresti - Serviciul Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei

Anunt nr 12/115895/08.11.2016 - consilier juridic in cadrul DRDP Bucuresti - Biroul Pregatire Derulare Achizitii Directe si Monitorizare

Anunt nr 12/115896/08.11.2016 - inginer in cadrul DRDP Bucuresti - Biroul Pregatire Derulare Achizitii Directe si Monitorizare

Anunt nr 12/115897/08.11.2016 - muncitor calificat constructor in cadrul SDN Ploiesti District Sinaia

Anunt nr 12/115898/08.11.2016 - deservent utilaje in cadrul SDN Bucuresti Sud District Jilava

Anunt nr 12/115899/08.11.2016 - sef sector in cadrul SDN Targoviste

Anunt nr 12/115900/08.11.2016 - muncitor calificat mecanizare in cadrul DRDP Bucuresti Atelier Mecanizare

Anunt nr 12/120101/08.11.2016 - 2 posturi muncitor Calificat Mecanizare (cilindru tambur) in cadrul DRDP Bucuresti - Atelier Mecanic

39. Rezultate finale concursuri pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

2 posturi de sofer SDN Alexandria - Distrct Turnu Magurele si District Piatra

muncitor calificat mecanizare (cilindru tambur lis) - Atelier Mecanic

muncitor calificat mecanizare (reciclator la rece) - Atelier Mecanic

muncitor calificat mecanizare (freza asfalt) - Atelier Mecanic

sef atelier - Atelier Mecanic

muncitor calificat constructor - SDN Bucuresti Sud - District Bucsani

muncitor calificat constructor - SDN Bucuresti Sud - District Remus

muncitor calificat constructor - Sectia Autostrazi - District Branesti40. Rezultate finale concursuri pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

economist in cadrul Serviciului Financiar Salarizare si CFP

muncitor calificat constructor SDN Targoviste District Moroieni

specialist relatii sociale Serviciul Roviniete si ACI

doua posturi de inginer in cadrul Departamentului Investitii

inginer in cadrul SDN Bucuresti Nord

41. Rezultatul etapei de selectie a dosarelor, nr 12/120158/18.11.2016, la concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic la DRDP Bucuresti- Serviciul Juridic

42. Procese verbale:

Procesul verbal nr. 12/127502/29.11.2016, privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic la DRDP Bucuresti - Serviciul Juridic (anunt nr. 12/115891/08.11.2016)

Procesul verbal nr. 12/127503/29.11.2016, privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului de sef sector(inginer) la DRDP Bucuresti-SDN Targoviste (anunt nr. 12/115899/08.11.2016)

Procesul verbal nr. 12/127504/29.11.2016, privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului de subinginer la DRDP Bucuresti - SDN Alexandria (anunt nr. 12/115892/09.11.2016)

Procesul verbal nr. 12/127505/29.11.2016, privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului de economist la DRDP Bucuresti - SDN Alexandria (anunt nr. 12/115890/08.11.2016) 

43. Proces verbal nr. 12/127526/06.12.2016 al Comisiei de solutionare a contestatiei privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic la DRDP Bucuresti - Serviciul Juridic (anunt nr. 12/115891/08.11.2016)

44.  09.12.2016 - Anunturi scoatere la concurs:

        1 post de Tehnician - DRDP Central Nr.12/127565/09.12.2016

        1 post de Tehnician - SDN Alexandria Nr.12/127566/09.12.2016

        1 post de Inginer - SDN Alexandria Nr.12/127567/09.12.2016

        1 post de Inginer - SDN Bucuresti Sud Nr.12/127568/09.12.2016

        1 post de muncitor necalificat - SDN Alexandria Nr.12/127569/09.12.2016

        1 post de muncitor calificat mecanizare - Sectia Autostrazi Nr.12/127570/09.12.2016

        1 post de muncitor calificat mecanizare - SDN Pitesti Nr.12/127571/09.12.2016

        1 post de consilier juridic - DRDP Central Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei Nr.12/127572/09.12.2016

        1 post de consilier juridic - DRDP Central Achizitii Directe si Monitorizare Nr.12/127573/09.12.2016

        1 post de deservent utilaje - SDN Bucuresti Sud Nr.12/127574/09.12.2016

        1 post de muncitor calificat constructor - SDN Targoviste Nr.12/127575/09.12.2016

        1 post de muncitor calificat mecanizare - SDN Buzau Nr.12/127576/09.12.2016

45. Rezultate finale posturi scoase la concurs:

- 1 Muncitor calificat mecanizare la Atelierul Mecanic

-2 Muncitor calificat mecanizare la Atelierul Mecanic

-3 Muncitor calificat mecanizare la Atelierul Mecanic

-4 Munictor calificat constructor la SDN Ploiesti, District Sinaia

-5 Inginer la Biroul Pregatire Derulare Achizitii Directe si Monitorizare

-6 Sef Sector la SDN Targoviste

-7 Consilier juridic la Serviciul Juridic

-8 Economist la SDN Alexandria

-9 Subinginer SDN Alexandria

46. Rezultate finale posturi scoase la concurs:

- 1 Inginer la SDN Alexandria, Compartimentul Siguranta Circulatiei si Verificare Zona DN

- 2 Tehnician la DRDP Central - Serviciul Administrativ Arhiva

- 3 Tehnician la SDN  Alexandria - District Zimnicea

- 4 Muncitor necalificat la SDN Alexandria - District Dobrotesti

- 5 Muncitor calificat mecanizare la SDN Pitesti - District Draganu

- 6 Munictor calificat mecanizare la Sectia Autostrazi - District Lehliu


47.  09.01.2017 Anunturi privind modificarea datei de sustinere a concursului pentru ocuparea:

       1. postului de deservent utilaje la SDN Bucuresti Sud, District Jilava.

       2. postului de consilier juridic, in cadrul Biroului Pregatire, Derulare Achizitii Directe si Monitorizare.


 48. 16.01.2017 Anunt scoatere la concurs 1 post inginer, in cadrul Departamentului Investitii.


 49. 18.01.2017 Anunturi scoatere la concurs:

                                 - 1 post de consilier juridic - DRDP Central Serviciul Juridic

                                 - 1 post de consilier juridic - DRDP Central Biroul Recuperari Creante

                                 - 2 posturi de inginer - DRDP Central Serviciul Proiectare

                                 - 1 post de controlor trafic/casier taxare


50. 02.02.2017 - Rezultatul etapei de selectie a dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea:

                           - 1 post de inginer in cadrul Serviciului Proiectare.

                           - 1 post de consilier juridic in cadrul Biroului Recuperari Creante.


51. 03.02.2017 - Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de deservent utilaje in cadrul SDN Bucuresti Sud - District Jilava.52. 03.02.2017 - Anunt scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:

                    - 1 post economist in cadrul SDN Bucuresti Sud - Tematica si Bibliografie

                    - 1 post mncitor necalificat in cadrul SDN Bucuresti Nord - District Tancabesti.

                    - 1 post mncitor calificat macanizare in cadrul SDN Bucuresti Nord - District Voluntari.

                    - 1 post mncitor calificat constructor in cadrul SDN Bucuresti Nord - District Belciugatele.

                    - 1 post mncitor calificat constructor in cadrul SDN Alexandria - District Piatra.

                    - 1 post mncitor calificat constructor in cadrul SDN Buzau - District Maracineni.

                    - 1 post consiler juridic in cadrul DRDP Bucuresti, Serviciul Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei - Tematica si Bibliografie.


53. 07.02.2017 - Rezultat final pentru ocuparea :

                    - postului de consilier juridic din cadrul DRDP Bucuresti - Biroul Pregatire, Derulare Achizitii Directe si Monitorizare


54. 17.02.2017 - Rezultatul etapei de selectie a dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea:

                    - 1 post de economist in cadrul SDN Bucuresti Sud.


55. 17.02.2017 - Anunt scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:

               - 1 post Sef sector SDN Ploiesti - vezi: Bibliografie.

               - 1 post deservent utilaje SDN Ploiesti - District Blejoi.

               - 1 post muncitor calificat mecanizare SDN Ploiesti - District Sinaia.

               - 1 post muncitor calificat constructor SDN Ploiesti - District Campina.

               - 1 post muncitor calificat constructor SDN Targoviste - District Ulmi.


56. 21.02.2017 - Anunt scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:

               - 1 post inginer, in cadrul Serviciului Proiectare.

               - 1 post controlor trafic / casier taxare - ACI Zimnicea.


57. 24.02.2017 - Proces verbal la finalizarea probei scrise pentru concursul organizat in vederea ocuparii unui post de economist la SDN Bucuresti Sud.58. 24.02.2017 - Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

              - 1 post de muncitor calificat constructor in cadrul SDN Buzau, District Maracineni.

              - 1 post de inginer in cadrul Serviciului Proiectare.

              - 1 post de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic.

              - 1 post de consilier juridic in cadrul Biroului Recuperari Creante.59. 27.02.2017 - Rezultatul etapei de selectie a dosarelor, nr.12/43454/27.02.2017, la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef sector (inginer) in cadrul SDN Ploiesti - DRDP Bucuresti.

60. Posturi scoase la concurs:

- 1 post de inginer in cadrul SDN Bucuresti Sud

- 1 post de inginer in cadrul DRDP Bucuresti - Departamentul Investitii

- 1 post de consilier juridic in cadrul Serviciului Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei

61. Rezultate finale la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

- muncitor calificat constructor la SDN Alexandria

- muncitor calificat constructor la SDN Bucuresti Nord

- muncitor calificat mecanizare la SDN Bucuresti Nord

- muncitor necalificat la SDN Bucuresti Nord

62. Posturi scoase la concurs (17.03.2017)

63. Posturi scoase la concurs (27.03.2017)

64. Rezultul etapei de selectie a dosarelor, nr.12/43633/04.04.2017, la concursul organizat pentru ocuparea postului de economist in cadrul SDN Bucuresti Sud - DRDP Bucuresti

65.Posturi scoase la concurs (05.04.2017)

66.Anunt public de dezbatere publica - CNAIR SA - DRDP Bucuresti cu privire la decizia de emiterea Acordului de mediu revizuit pentru proiectul "Pod pe DN 10, km 46+471 peste Basca la Cislau"

67. Post scos la concurs de subinginer in cadrul Serviciului Proiectare nr. 12/43669/13.04.2017

68. Proces verbal la finalizarea etapei de selectie a dosarelor, la concursul organizat pentru ocuparea postului de subinginer la Serviciul Proiectare

69. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Drum de legatura DN5, km. 60+500 - Soseaua de centura - Pod Prieteniei, km. 61+400" - studiu de fezabilitate

70. 05.05.2017 - Anunturi scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:
                             -
1 post inginer Departamentul Investitii.
                             - 1 post specialist Relatii Publice, SDN Bucuresti Sud,
                                  compartimentul Siguranta Circulatiei si Verificare Zona DN.

                             - 1 post sofer DRDP Bucuresti, serviciul Mecanizare.71. 18.05.2017 - Anunturi scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:
                              - 
1 post muncitor necalificat SDN Bucuresti Sud.
                              -  2 posturi muncitor calificat constructor la SDN Pitesti.


72. 25.05.2017 - Anunt public referitor la luarea deciziei etapei de incadrare de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Drum de legatura DN 5, km 60+500 - Soseaua de centura Pod Prieteniei, km 61+400" - faza Studiu de Fezabilitate.73. 26.05.2017 - Anunturi scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:
                               -
1 post muncitor calificat constructor la SDN Bucuresti Sud.
                               - 1 post de tractorist la SDN Buzau.
                               - 1 post de economist la DRDP Central.
                               - 1 post de tehnician la DRDP Central.

74.   06.06.2016 - Anunt privind modificarea datei de sustinere a concursului organizat pentru ocuparea unui post de economist in cadrul Biroului Analiza  Preturi.
                           - Anunt privind modificarea datei de sustinere a concursului organizat pentru ocuparea unui post de tehnician in cadrul Serviciului Administrativ Arhiva.75. 12.06.2017 - Anunturi scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:
                            
- 1 post muncitor calificat constructor, SDN Bucuresti Sud.
                             - 1 post muncitor necalificat, SDN Bucuresti Sud.

76. 15.06.2017 - Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de tehnician in cadrul DRDP Bucuresti - Serviciul Administrativ, Arhiva77. 21.06.2017 - Anunturi scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:
                                 -
1 post de inginer Serviciul Proiectare.
                                 - 1 post de economist la ACI Giurgiu.
                                 -
1 post de secretar la SDN Buzau.
                                 - 1 post de tehnician la SDN Pitesti.


78. 05.07.2017 - Anunt:
                         -
Proces Verbal la finalizarea probei scrise pentru concursul organizat in vederea ocuparii unui post de inginer in cadrul Serviciului Proiectare.


79. 10.07.2017- Anunt scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:
                        -
1 post tehnician Sectia Autostrazi, District Cateasca.
                        - 1 post tehnician District Ciorogarla.

80. 31.07.2017 - Anunt scoatere la concurs un post de muncitor calificat constructor in cadrul SDN Plitesti, District Pitesti Sud81. 21.08.2017- Anunt scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:

              - 1 post de muncitor calificat mecanizare în cadrul SDN Bucuresti Nord, District Urziceni.              - 1 post de șofer macaragiu în cadrul SDN Bucuresti Nord.


82. 30.08.2017- Anunt scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:

              - 1 post de inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan.

 

83. 07.09.2017- Anunt scoatere la concurs a urmatoarelor posturi:

               - 1 post de muncitor calificat mecanizare in cadrul Atelierului Mecanic.

84. 02.10.2017 - Anunt scoatere la concurs pentru urmatoarele posturi:

              -1 post muncitor calificat mecanizare in cadrul SDN Pitesti, District Pod Dambovita

             -1 post de inginer in cadrul DRDP Bucuresti

85. 05.10.2017 - Anunt posturi scoase la concurs:

            - 1 post de muncitor calificat mecanizare - District CIC Lehliu - Sectia Autostrazi si 1 post de muncitor calificat constructor la District CIC Ciorogarla - Sectia Autostrazi

            - 1 post deservent utilaje - District Cateasca - Sectia Autostrazi si 3 posturi deservent utilaje - District CIC Snagov - Sectia Autostrazi

            - 1 post sofer macaragiu - SDN Bucuresti Nord86. 11.10.2017 - Anunt posturi scoase la concurs:

              - 1 post de controlor trafic in cadrul ACI Giurgiu

              - 1 post de inspector economist in gestiune economica in cadrul DRDP Bucuresti.87. 13.10.2017 - Anunt posturi scoase la concurs:

              - 1 post de deservent utilaje in cadrul SDN Bucuresti Nord - District Voluntari.


88. Rezultatul etapei de selectie a dosarelor, nr. 12/44366/19.10.2017, la concursul organizat pentru ocuparea postului de inspector economist in gestiune economica in cadrul DRDP Bucuresti - Compartimentul CFG, conform anuntului nr. 12/44326/10.10.2017