Expert Teambuilding

  2013

Proceduri in curs de derulare

Proceduri finalizate


Program Achizitii Publice
         Sursa 1+2 - Transferuri de la bugetul de stat pentru intretinere + Venituri proprii, aprobat de CNADNR cu nr.14/6602/21.10.2013.

          Sursa 4+7 - Transferuri de la bugetul statului pentru reparatii capitale - Transferuri de la bugetul statului pentru cheltuieli de investitii, aprobat de CNADNR cu nr. 26/4063/08.11.2013

          Sursa 8 - Venituri proprii (conform Listei de investitii aprobata), aprobat de CNADNR cu nr. 19/123/01.11.2013