Expert Teambuilding

  EXPROPRIERI

Hotararea de Guvern nr. 1128/2011
Hotararea de Guvern nr. 1129/2011
Decizia de Expropriere nr. 240/01.03.2012
Decizia de Expropriere nr.298/20.03.2012
Hotararea de Guvern nr. 834/2012 ( planse: partea I si partea aII-a)
Decizia de Expropriere nr.1240/09.10.2012
Expropriere, conf. Legii nr. 252/2010, H.G.nr. 53/2011 si H.G.nr.965/2012 ( planuri avizate: partea I si partea aII-a)

Decizia de expropriere nr.1618 din data de 27.12.2012 pentru coridorul de expropriere al lucrarii "Modernizare DN 5, sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni km 7+573 - 19+220" - PLANURI DN 5_1 - PLANURI DN 5_2

HG 368/2013-Lista imobilelor propuse pentru expropriere - Plan amplasament-1 - Plan amplasament-2
Decizia de Expropriere nr. 1333/19.09.2013

Decizia de Expropriere nr. 1430/02.10.2013 referitor la largirea la 4 benzi de circulatie a DN 73 km 7+000 - 11+100 si drum de legatura cu DN 73D.

 Decizia de Expropriere nr. 590/17.06.2014, insotita de H.G. 457/10.07.2013 si Anexa, privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constitue coridorul de expropriere al lucrarii "Fluidizare trafic pe DN 61 km 08+100 - km 17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Ob.6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti, cu pasaj superior peste calea ferata la Otopeni".

   Avand in vedere aparitia in M.O.nr.409/03.06.2014 a H.G.nr.446/28.05.2014 (conform Legii nr.252/2010, H.G.nr.53/2011), privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constitue coridorul de expropriere al lucrarii "Pod pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges, la IONESTI", va facem cunoscute: Hotararea de Guvern nr.446/28.05.2014, inclusiv Anexa 2 cu lista imobilelor propuse pentru expropriere si Coridorul de Expropriere avizat de OCPI Dambovita.

   Avand in vedere aparitia in M.O.nr.592/07.08.2014 a H.G.nr.648/31.07.2014 (conform Legii nr.252/2010, H.G.nr.53/2011), privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constitue coridorul de expropriere al lucrarii "Largire la 4 benzi DN7 Baldana-Titu, km 30+950 - km 52+350", va facem cunoscute: Hotararea de Guvern nr.648/31.07.2014, inclusiv Anexa 2 cu lista imobilelor propuse pentru expropriere si Coridorul de Expropriere avizat de OCPI Dambovita. 

Decizia de Expropriere nr.931/16.09.2014 


     Avand in vedere aparitia in M.O. nr.574/2013 a H.G. nr.673/2013, privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constitue coridorul de expropriere al lucrarii "Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN5 km 64+884 - (inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod)" va facem cunoscute Hotararea de Guvern nr.673/2013, inclusiv Anexele, coridorul de expropriere avizat de OCPI Giurgiu si Decizia de Expropriere nr.1814//21.11.2013

Decizia de Expropieri nr. 1155/11.11.2014


       Avand in vedere publicarea in M.O. nr.409/03.06.2014 a H.G. nr.446/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii "Pod pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges la Ionesti", Decizia de expropriere nr. 931/16.09.2014 si Decizia Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A. nr 1061/15.10.2014.  Prin prezenta, in conformitate cu dispozitiile art.20 din Legea nr.255/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, va prezentam Hotararile de stabilire a cuantumului despagubirilor nr.1,2,3,4,5 si 6 din 23.12.2014, avand anexa Procesele verbale aferente.    


       Avand in vedere aparitia in M.O. nr.878/03.12.2014 a H.G. nr.1052/2014, privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constitue coridorul de expropriere al lucrarii "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti  - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A"  va facem cunoscute Hotararea de Guvern nr.1052/2014, Planul de amplasament al lucrarii si Decizia de Expropriere nr.42/15.01.2015.

DECIZIA DE EXPROPRIERE nr. 942/13.10.2015, conf. Legii nr. 252/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 53/2011 si H.G. nr. 1014/2014. Coridorul de expropriere.

     

       Avand in vedere aparitia in M.O. nr.316/25.04.2016 a H.G. nr.1052/2014, privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2" , cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscute:  Hotararea de Guvern nr.304/2016, Procesele Verbale de receptie si Planul de Amplasament suplimentar al lucrarii, avizat de OCPI. Anexa la HG nr.304/2016 - Localitate Chiajna


      Avand in vedere aparitia in M.O. nr.316/25.04.2016 a H.G. nr.3042/2016, privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2" , cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscuta: Decizia de Expropriere nr. 441/02.06.2016 si Anexa nr.2, care face parte integranta din Decizia de Expropriere.

 

     Avand in vedere aparitia in M.O. nr. 1035/22.12.2016 a H.G. nr. 964/15.12.2016, privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constitue coridorul de expropriere al lucrarii "Amenajare intersectie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B"  va facem cunoscute Hotararea de Guvern nr. 964/15.12.2016, Planul topografic cu amplasamentul coridorului de expropriere avizat de OCPI ( pagna-1, pagina-2 ) si Procesul Verbal de receptie nr. 40/2015.    Avand in vedere aparitia in M.O. nr. 1035/22.12.2016 a H.G. nr. 964/15.12.2016, privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constitue coridorul de expropriere al lucrarii "Amenajare intersectie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B"  va facem cunoscuta DECIZIA de expropriere nr. 79/26.01.2017.     Avand in vedere aparitia in M.O. nr. 523/05.07.2017 a H.G. nr. 454/2017, privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2"  va facem cunoscuta  Decizia de Expropriere nr.1479/20.09.